ارجاعات و تعویض کالا

 کلیه کالاها مشمول گارانتی پس از تحویل به خریدار و عدم استفاده از مهلت 7 روز ضمانت بازگشت، در صورتی که  با هرگونه ایراد و اشکال مواجه شوند، بررسی مساله در حوزه صلاحیت شرکت HEAD است .

 

صفحه مناسب چاپ